Inleiding

Voorwoord

Op initiatief van enkele ouders vanuit de Doornse afdeling van de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen, werd de Stichting Doornse Peuterspeelzaal opgericht op 20 december 1971.

Al snel werd een tweede locatie geopend en Klimop en Bibelebonts hebben jarenlang deel uitgemaakt van het Doornse leven. Vanaf september 1996 zijn beide speelzalen weer samengevoegd en worden de peuters ontvangen op één locatie. Ter ere van de start in het mooie nieuwe gebouw is gekozen voor een nieuwe naam: ’t Hobbelpaard. Het aanbod van peuters is voortdurend groot en er zijn zelfs tijden dat er met wachtlijsten gewerkt moet worden.

De stichting is zelfbedruipend dankzij een zeer stringent financieel beleid en maximale zelfwerkzaamheid van de ouders, waarbij de beoogde kwaliteit nauwkeurig wordt bewaakt. Zeer enthousiaste professionele leidsters, vele actieve ouders in commissies, bestuur en adviserende functies staan hier garant voor. Hun (uw!) inzet zullen we hard nodig blijven hebben in een tijd dat het peuterspeelzaalwerk door de overheid nog geen volwaardige plaats in de regelgeving met betrekking tot de kinderopvang heeft toebedacht.

Doelstelling

De Stichting heeft ten doel het bevorderen van de ontwikkeling van jonge kinderen door hen in groepsverband samen te brengen onder deskundige begeleiding. De doelstellingen zijn vast gelegd in een pedagogisch beleids- en werkplan. Dit werkplan is verkrijgbaar. (door op de link te klikken). Om deze doelstelling te kunnen bereiken gaan we uit van het volgende:

 

  • De peuters van ongeveer 2 tot 4 jaar kunnen enkele dagdelen per week spelen en creatief bezig zijn.
  • Voorop staat de peuter de gelegenheid te bieden zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. Daarvoor wordt de peuters, zowel binnen als buiten, optimale speelmogelijkheden geboden met veel soorten speelmateriaal dat bij hun leeftijd past. Contact is er met leeftijdsgenootjes, zodat zij spelenderwijs leren hoe zij met elkaar moeten omgaan. Gedurende korte tijd wordt het spelen onderbroken voor een gesprek, voor een verhaaltje, al dan niet met een boekje, voor het zingen van versjes of voor het doen van spelletjes (zie ook: dagindeling).
  • Dit alles onder leiding van twee peuterleidsters.
  • De leidsters hebben een signalerende functie: indien er zich problemen voordoen zullen de volgende stappen worden ondernomen:
    Leidsters nemen contact op met ouders en proberen onderling tot een oplossing te komen;
    2. Het bestuur behoudt het recht om uiteindelijk een beslissing te nemen om een peuter te weigeren, deze beslissing is in het belang van de veiligheid en ontwikkeling van de overige peuters