VVE

Met ingang van Augustus 2011 wordt ‘t Hobbelpaard een VVE locatie VVE staat voor voor en vroegschoolse educatie. Peuters met een spraak/taalachterstand worden door de Vitras doorverwezen naar een peuterspeelzaal met VVE status. Wat houdt voor- en vroegschoolse educatie (VVE) in?

VVE is de uitvoering van een programma dat bestemd is voor jonge kinderen met (kans op) een achterstand. De doelstelling van het VVE beleid is om de taalontwikkeling van kinderen zodanig te stimuleren dat hun kansen op een goede schoolloopbaan en maatschappelijke carrière worden vergroot. Een VVE programma kent een gestructureerde didactische aanpak en neemt een aantal dagdelen per week in beslag.

Op ‘t Hobbelpaard wordt gewerkt met het programma Spelenderwijs in combinatie met Puk en Ko. We werken in thema’s en aan het begin van elk thema wordt de gebruikte woordenlijst per e-mail aan alle ouders/verzorgers toegezonden.

Wij maken gebruik van een door ons naar eigen wens aangepast observatiesysteem “Zo volg je Peuters”.

In samenwerking met de lees/mediaconsulente Z.O.U.T worden de ouderbijeenkomsten digiTaal is OK 8 keer per uitgevoerd. Ouders met een peuter met VVE indicatie zijn verplicht de ouderbijeenkomsten bij te wonen.

Het overdrachtsformulier van VVE peuters wordt via “Warme overdracht” met de basisschool gedaan.

Het VVE programma vraagt van de VVE leidsters een taalniveua F3 niveau. Aan deze extra kwalificatie wordt voldaan.