Tarieven

  1. Heeft u recht op Kinderopvangtoeslag?

U komt voor Kinderopvangtoeslag in aanmerking als:

-           U ouder bent van kinderen tussen 0-12 jaar, die gebruik maken van Kinderopvang

            (Dagopvang/ Peuteropvang/Buitenschoolse Opvang/Gastouderopvang).

-           beide ouders (bij eenoudergezin: de ouder) werken, studeren of een traject naar werk volgen.

-           de opvang geregistreerd staat in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) en een LRK-nummer heeft. Dat is bij ’t Hobbelpaard het geval.

Als u in aanmerking komt voor Kinderopvangtoeslag, kunt u een aanvraag indienen bij de Belastingdienst.

Verdere informatie en aanvragen: www.toeslagen.nl.

  1. Komt u niet in aanmerking voor een Kinderopvangtoeslag?

Als u niet in aanmerking komt voor Kinderopvangtoeslag en voldoet aan de hieronder genoemde voorwaarden, kunt u een aanvraag bij de gemeente indienen voor een Gemeentelijke Bijdrage Peuteropvang.

Gemeentelijke Bijdrage Peuteropvang of Voorschoolse Educatie

De bijdrage kan worden aangevraagd door ouders die niet in aanmerking komen voor Kinderopvangtoeslag voor deelname door kinderen in de leeftijd van 2 ½ tot en met 3 jaar.

Dit geldt echter alleen voor nieuw geplaatste kinderen vanaf 01 januari 2018.

De bijdrage stopt bij:

-           het bereiken van de leeftijd van 4 jaar;

-           het ontstaan van recht op Kinderopvangtoeslag;

-           einde van deelname aan Peuteropvang of Voorschoolse Educatie;

-           verhuizing naar buiten de gemeente.

Om deze wijzigingen en de aanvraag van kinderopvangtoeslag administratief mogelijk te maken zijn wij genoodzaakt onze dagdeeltarieven te wijzigen naar één uurtarief.

Wij zullen het totaal jaarbedrag incasseren gedurende 12 maanden.

Per 01 januari 2018 wordt ons uurtarief: € 6,95 
Wij hechten eraan te vermelden dat dit lager is dan in de ons omliggende gemeenten.

Aantal dagen per week

Uurtarief

Bedrag per maand

Gemiddeld aantal uren per maand

1 dagdeel

€ 6,95

€ 69,50

10

2 dagdelen

€ 6,95

€ 139,00

20

3 dagdelen

€ 6,95

€ 208,50

30

Voorbeeld berekening gemiddeld aantal uren per maand:

3 uur x 40 weken gedeeld door 12 maanden; 3x40/12=10

Adresgegevens

Stichting Doornse Peuterspeelzaal
't Hobbelpaard
Sitiopark 1a
3941 PP DOORN
tel. 0343 413 033

Openingstijden

De speelzaal is vijf ochtenden per week open, van 08.30 tot 11.30 uur en de maandagmiddag  en dinsdagmiddag van 12.30 tot 15.30 uur.

Volg ons op Facebook