Gezondheid

  • Het is heel belangrijk en vooral in het belang van het kind, dat u bijzonderheden omtrent uw kind (bijv. bepaalde allergieën en medische zaken, angsten, driften) en/of uw huiselijke omstandigheden aan de leidster meedeelt, of een gesprek met haar aanvraagt.
  • De leidsters kunnen in bepaalde gevallen medicijnen toedienen, mist de ouders/verzorgers een verklaring hebben getekend waarin zij hiervoor toestemming hebben gegeven. en daarnaast medicijn instructie hebben gegeven..
  • Mocht uw kind op de speelzaal iets overkomen en kan de leidster u niet bereiken, dan neemt de leidster rechtstreeks contact op met de door u opgegeven huisarts.
  • In geval van een besmettelijke ziekte in uw gezin moet de leidster direct worden gewaarschuwd. Mocht uw kind erg verkouden zijn, dan is het wenselijk dat het de speelzaal niet bezoekt.
  • Wij gaan er vanuit dat uw peuter hen inentingsprogramma heeft doorlopen. Is dit niet het geval dan moet dat duidelijk op het aanmeldingsformulier worden vermeld.
  • Onze peuterspeelzaal heeft gebruik gemaakt  van de monitor voor hygiene en veiligheid . Hieraan verankerd zijn de protocollen voor veiligheid en hygiene.
  • Wij maken gebruik van het protocol kindermishandeling. Dit ligt in papieren versie ter inzage op de speelzaal. Vraagt u de leidsters. Ook is er een digitale versie,  die kunt u aanvragen via de leidsters.
  • ’t Hobbelpaard heeft een ongevallen registratieformulier dat bij ongevallen ingevuld zal worden en aan de daartoe betreffende instanties zal worden doorgestuurd.
  • Alle protocollen, door de overheid bepaald, liggen ter inzage op de peuterspeelzaal of zijn via de leidsters digitaal in te zien.