Aan- en afmelden

Aanmeldingen

Aanmeldingen, mutaties en afmeldingen dienen te geschieden via de plaatsing. Aanmelding doet u via de website. Telefoonnummer uitsluitend voor plaatsing: 0343-516000. U krijgt dan het keuze menu van het SKDD. (wij maken gebruik van hun systeem voor plaatsing). U kiest dan optie 1 van het keuzemenu en maakt daarna kenbaar dat u belt voor ’t Hobblpaard!
Voor alle andere informatie en vragen :0343-413033 of via info@hobbelpaard-doorn.nl
Veranderingen tussendoor (bijv. aantal dagdelen) kunnen per mail worden aangevraagd bij de plaatsing .
Nadat plaatsing uw aanmeldingsformulier ontvangen heeft, ontvangt u van hen een bevestiging. We wijzen u erop dat uw inschrijving pas definitief is als uw inschrijfformulier ontvangen is. Plaatsing gebeurt op volgorde van inschrijving. Ongeveer zes weken voor de gewenste ingangsdatum ontvangt u een email met de plaatsingsdetails. De plaatsing is dan definitief en er geldt vanaf dan een opzegtermijn van 1 maand.
Als de plaatsing van uw peuter geregeld is, ontvangt u van ons een welkomsbrief.
Is het niet mogelijk om via de knop “aanmelden” uw inschrijfformulier te verzenden dan bestaat de mogelijkheid om een papieren versie op te halen bij de speelzaal.

Registratienummer

Het Hobbelpaard heeft een landelijk registratienummer. (nodig voor de belasting) 194124411

Afmeldingen

Afmelding dient tenminste één maand van tevoren plaats te vinden.
De opzegtermijn is 1 maand. Dit betekent dat u na afmelding nog 1 maand doorbetaalt en dat in die maand uw peuter uiteraard van harte welkom is
In Doorn onderhouden de basisscholen contact met de peuterspeelzalen in verband met voor- en vroegschoolse educatie. Gezamenlijk is afgesproken dat de peuterspeelzaal via een formulier enige informatie over de ontwikkelingsfase van het kind doorgeeft ten behoeve van de basisschool. De inhoud wordt door de peuterleidster vooraf met de ouder(s) besproken. De ouders wordt verzocht dit formulier door te geven aan de leerkracht van groep 1 van de basisschool.
Reguliere peuteropvang m.b t.gemeentelijke subsidie
De gemeente Utrechtse Heuvelrug biedt een peutertoeslag voor inwoners met kinderen van 2,5 tot 4 jaar. Hiermee biedt de gemeente de mogelijkheid dat peuters zich nog beter kunnen voorbereiden op de basisschool.
. Voor deze gesubsidieerde opvangvorm geldt een vaste afname van 2 ochtenden per week.
U komt in aanmerking voor deze toeslag als u:
• In de gemeente Utrechtse Heuvelrug woont en bent ingeschreven in het persoonsregister van de gemeente én
• U nog geen gebruik maakt van voorschoolse opvang (VVE-subsidie) én
• U niet in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag bij de belastingdienst én
• U bij de aanvraag een (voorlopig) contract tussen u en de voorschoolse opvang (Kinderopvang organisatie) kunt tonen.
Bron: Gemeente Utrechtse Heuvelrug, bijlage 1 aanvraagformulier sept. 2017

Kosten reguliere peuteropvang

De gemeente neemt een gedeelte van de kosten van de opvang voor haar rekening. Hoeveel ouderbijdrage u gaat betalen is afhankelijk van het gezamenlijke toetsingsinkomen van uw gezin.
Klik hier om uw toetsingsinkomen vast te stellen.
Weet u wat uw toetsingsinkomen is dan kunt u de hoogte van uw ouderbijdrage zien in de VNG Adviestabel ouderbijdrage peuteropvang 2018
Het bruto uurtarief (dus nog zonder de subsidie die u mogelijk van de gemeente ontvangt) voor gesubsidieerde peuteropvang in 2018 bedraagt het standaardtarief zoals ook vermeld is in de VNG adviestabel 2018: € 7,45 per uur.
Afhankelijk van uw inkomen betaalt u hier dus een gedeelte van.

Hoe vraagt u reguliere peuteropvang aan?

Verwacht u dat u in aanmerking komt voor deze opvang neem dan contact met ons op ( 0343-516000) zodat wij kunnen bekijken of er ruimte beschikbaar is . Aanmelden is alleen mogelijk via deze website. . Vermeld in de aanvraag dat u verwacht in aanmerking te komen voor reguliere peuteropvang.
Zodra er een plaats beschikbaar is, sturen we u een voorlopig contract wat u samen met het ‘aanvraagformulier peuteropvang’ van de gemeente met de gevraagde overige documenten opstuurt naar het Dorpsteam van het dorp waar u staat ingeschreven.
Aanvraagformulier peutertoeslag