VVE

Met ingang van Augustus 2011 wordt ‘t Hobbelpaard een VVE locatie VVE staat voor voor en vroegschoolse educatie. Peuters met een spraak/taalachterstand worden door de Vitras doorverwezen naar een peuterspeelzaal met VVE status. Wat houdt voor- en vroegschoolse educatie (VVE) in?

VVE is de uitvoering van een programma dat bestemd is voor jonge kinderen met (kans op) een achterstand. De doelstelling van het VVE beleid is om de taalontwikkeling van kinderen zodanig te stimuleren dat hun kansen op een goede schoolloopbaan en maatschappelijke carrière worden vergroot. Een VVE programma kent een gestructureerde didactische aanpak en neemt een aantal dagdelen per week in beslag.

Op ‘t Hobbelpaard wordt gewerkt met het programma Spelenderwijs in combinatie met Puk en Ko. We werken in thema's en aan het begin van elk thema wordt de gebruikte woordenlijst per e-mail aan alle ouders/verzorgers toegezonden.

Wij maken gebruik van een door ons naar eigen wens aangepast observatiesysteem "Zo volg je Peuters".

Een verslagje over wat er precies gedaan wordt vindt u wekelijks onder de knop zandbaknieuws.

Het overdrachtsformulier van VVE peuters wordt via "Warme overdracht" met de basisschool gedaan.

Het VVE programma vraagt van de VVE leidsters een taalniveua F3 niveau. Aan deze extra kwalificatie wordt voldaan.

Adresgegevens

Stichting Doornse Peuterspeelzaal
't Hobbelpaard
Sitiopark 1a
3941 PP DOORN
tel. 0343 413 033

Openingstijden

De speelzaal is vijf ochtenden per week open, van 08.30 tot 11.30 uur en de maandagmiddag  en dinsdagmiddag van 12.30 tot 15.30 uur.

Volg ons op Facebook