Privacy verklaring

Uw rechten

Op grond van de AVG-wet hebt u rechten waarvan u gebruik kunt maken tegenover organisaties, zoals wij, die uw persoonsgegevens verwerken:

  • Recht op inzage in de gegevens die wij u verwerken;
  • Recht op rectificatie en aanpassing van de gegevens die wij van u verwerken;
  • Recht op vergetelheid of recht om vergeten te worden, wanneer u wenst dat wij uw gegevens verwijderen en vernietigen;
  • Recht op beperking van de verwerking mits en voor zover dit de uitvoering van de opvang mogelijk blijft;
  • Recht op dataportabiliteit (overdraagbaarheid) als u uw gegevens wenst over te dragen aan een andere opvanglocatie;
  • Recht van bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens mits en voor zover dit de uitvoering van de opvang mogelijk blijft.

Als u van één of meer van deze rechten gebruik wilt maken, neem dan via mail contact met ons op. U krijgt altijd bericht van ons.

Klacht indienen

Heeft u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens. Neem dan contact met ons op en dien uw klacht altijd schriftelijk via mail in. U krijgt altijd van ons een bericht.

U kunt uw klacht ook rechtstreeks indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Bewaartermijn persoonsgegevens

Met het doel om de opvang van uw peuter(s) zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren en administreren, verwerken wij uw persoonsgegevens. Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang als nodig is voor dit doel.

Daarnaast houden wij ons aan de wettelijke bewaartermijnen.

Vragen

Hebt u vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens? Dan kunt u contact met ons opnemen. Indien u meer informatie wenst kunt u ook het Privacy Beleid van ’t Hobbelpaard bij ons opvragen

Wijzigingen

’t Hobbelpaard zal deze privacyverklaring wijzigen als dit nodig is. Wij raden u aan de privacyverklaring regelmatig te lezen. De privacyverklaring dateert van 24 mei 2018.