Gezondheid

  • Het is heel belangrijk en vooral in het belang van het kind, dat u bijzonderheden omtrent uw kind (bijv. bepaalde allergieën en medische zaken, angsten, driften) en/of uw huiselijke omstandigheden aan de leidster meedeelt, of een gesprek met haar aanvraagt.
  • De leidsters kunnen in bepaalde gevallen medicijnen toedienen, mist de ouders/verzorgers een verklaring hebben getekend waarin zij hiervoor toestemming hebben gegeven. en daarnaast medicijn instructie hebben gegeven..
  • Mocht uw kind op de speelzaal iets overkomen en kan de leidster u niet bereiken, dan neemt de leidster rechtstreeks contact op met de door u opgegeven huisarts.
  • In geval van een besmettelijke ziekte in uw gezin moet de leidster direct worden gewaarschuwd. Mocht uw kind erg verkouden zijn, dan is het wenselijk dat het de speelzaal niet bezoekt.
  • Wij gaan er vanuit dat uw peuter hen inentingsprogramma heeft doorlopen. Is dit niet het geval dan moet dat duidelijk op het aanmeldingsformulier worden vermeld.
  • Onze peuterspeelzaal heeft gebruik gemaakt  van de monitor voor hygiene en veiligheid . Hieraan verankerd zijn de protocollen voor veiligheid en hygiene.
  • Wij maken gebruik van het protocol kindermishandeling. Dit ligt in papieren versie ter inzage op de speelzaal. Vraagt u de leidsters. Ook is er een digitale versie,  die kunt u aanvragen via de leidsters.
  • 't Hobbelpaard heeft een ongevallen registratieformulier dat bij ongevallen ingevuld zal worden en aan de daartoe betreffende instanties zal worden doorgestuurd.
  • Alle protocollen, door de overheid bepaald, liggen ter inzage op de peuterspeelzaal of zijn via de leidsters digitaal in te zien.

Adresgegevens

Stichting Doornse Peuterspeelzaal
't Hobbelpaard
Sitiopark 1a
3941 PP DOORN
tel. 0343 413 033

Openingstijden

De speelzaal is vijf ochtenden per week open, van 08.30 tot 11.30 uur en de maandagmiddag  en dinsdagmiddag van 12.30 tot 15.30 uur.

Volg ons op Facebook